top of page
Renovation

Sobre l'Empresa

Sobre l'Empresa

"Reformaràpid" és una empresa de reformes i es va establir el 2018. L'empresa s'encarrega de :

  • Disseny d'interiors

  • Reformes completes de vivendes i locals comercials.


La nostra empresa de reformes funciona a la província de Lleida, Tarragona, Barcelona i Osca.

què has de triar la nostra empresa?

  • Disposem de les darreres tecnologies;

  • Relacionem amb els nostres clients de manera fàcil, convenient i oberta;

  • Som un equip competent i orientat al detall

La nostra Missió

Que “Reformaràpid” es converteixi en una empresa que ofereixi a gent la comoditat i la qualitat. El nostre objectiu és eliminar els problemes existents a l'àmbit de reformes.

La nostra Visió

Que “Reformaràpid” s'estableixi com una empresa en desenvolupament permanent, la que està orientada a crear un producte assequible i de qualitat alhora.

Els nostres valors

  • Responsabilitat: La satisfacció del client és el més important per a nosaltres, per tant, us donem la garantia que col·laboració amb nosaltres significa el lliurament de l'objecte just dins del termini acordat.

  • Ser orientat al detall: nosaltres convertim els seus desitjos i les seves esperances en la realitat;

  • Sinceritat: relació amb nosaltres sempre és oberta i transparent.

Com treballem

Primer de tot, acordem amb clients quins tipus de feina cal realitzar i el tema dels terminis, després, fem un pressupost, on definim la feina que cal fer i la quantitat dels diners que calen per a materials necessaris per a la reforma i el preu del servei. Repassarem i revisarem tot el pressupost detalladament amb el client i després ja comencem a realitzar les reformes.
El cap de l'obra vigila el procés de les reformes contínuament, perquè garantim la bona qualitat del nostre servei. per a la satisfacció del client, el cap de l'obra ajuda el client a triar materials adequats per a les reformes, cosa que ens dóna la garantia de rebre el resultat desitjat.

La Qualitat i garanties

La qualitat
Per rebre la qualitat màxima, cal que un cap de l'obra competent, vigili el procés constantment. És molt important que els treballadors siguin qualificats, amb molta experiència i els materials siguin de bona qualitat. Per aquest motiu, nosaltres ens encarreguem a garantir tot això perquè mantinguem l'alta qualitat del nostre servei i els clients estiguin sempre satisfets.

Gaganties
Abans de començar reformes, se signa un contracte entre l'empresa i el client, on es descriu detalladament els terminis del lliurament, feines que cal realitzar i el cost de cadascun de la feina que farem.
Nosaltres ens variarem els preus del nostre servei durant el procés de les reformes, els oferim els preus fixos i vostè sabrà just quant li costarà el servei que rebrà de nosaltres.

Com es gestiona el procés del pagament

El pagament es fa a terminis. El primer 20% es paga abans de començar les reformes (en signar el contracte) mitjançant una transferència bancària. Després cada 20% es paga després d'acabar alguna obra i el darrer 10% es paga després d'acabar tots els treballs de reforma.

bottom of page